> AHC
トップ  >  Editorial board

 


EDITOR-IN-CHIEF

Jun NAKAYAMA
Department of Molecular Pathology, Shinshu University Graduate School of Medicine
 
 

ASSOCIATE EDITORS

Yoshitaka HISHIKAWA
Department of Anatomy, Histochemistry and Cell Biology, Faculty of Medicine, University of Miyazaki
 
Shoichi ISEKI
Department of Histology and Embryology, Graduate School of Medical Science, Kanazawa University
 
Yutaka TSUTSUMI
Department of Pathology, Fujita Health University School of Medicine
 
 

EDITORIAL BOARD (JAPAN)

 
Yoshihiro AKIMOTO
Kyorin Univ.
 
Daisuke AOKI
Keio Univ.
 
Toyoshi FUJIMOTO
Nagoya Univ.
 
Shinji FUSHIKI
Kyoto Pref. Univ. Med.
 
Tetsuya GOTO
Kagoshima Univ.
 
Tatsuji HANEJI
Tokushima Univ.
 
Takaaki ITO
Kumamoto Univ.
 
Johbu ITOH
Tokai Univ.
 
Shingo KAMOSHIDA
Kobe Univ.
 
Ryohei KATOH
Yamanashi Univ.
 
Hayato KAWAKAMI
Kyorin Univ.
 
Mitsuhiro KAWATA
Bukkyo Univ.
 
Takashi KITAOKA
Nagasaki Univ.
 
Sohei KITAZAWA
Ehime Univ.
 
Takehiko KOJI
Nagasaki Univ.
 
Tetsuo KONDO
Yamanashi Univ.
 
Shinobu MASUDA
Nihon Univ.
 
Akira MATSUNO
Teikyo Univ.
 
Toshiyuki MATSUZAKI
Gunma Univ.
 
Shinichi MURATA
Wakayama Med. Univ.
 
Hitoshi NAGATSUKA
Okayama Univ.
 
Mayumi NISHI
Nara Med. Univ.
 
Shinichi OHNO
Yamanashi Univ.
 
Yoshinori OTSUKI
Osaka Med. College
 
R. Yoshiyuki OSAMURA
Int. Univ. Health Welf.
 
Hitoshi OZAWA
Nippon Med. Sch.
 
Naoaki SAITO
Kobe Univ.
 
Hironobu SASANO
Tohoku Univ.
 
Noriyuki SHIBATA
Tokyo Women’s Med. Univ.
 
Seiji SHIODA
Hoshi Univ.
 
Rei TAKAHASHI
Doshisha Women’s Coll. Lib. Arts
 
Tetsuro TAKAMATSU
Kyoto Pref. Univ. Med.
 
Kuniaki TAKATA
Gunma Pref. Coll. Health Sci.
 
Susumu TAKEKOSHI
Tokai Univ.
 
Motohiro TAKEYA
Kumamoto Univ.
 
Toshihiro TAKIZAWA
Nippon Med. School
 
Nobuo TERADA
Shinshu Univ.
 
Ikuo TOOYAMA
Shiga Univ. Med. Science
 
Airo TSUBURA
Kansai Med. Univ.
 
Yasuo UCHIYAMA
Juntendo Univ.
 
Kazuhiro YAGITA
Kyoto Pref. Univ. Med.
 
Hisao YAMADA
Kansai Med. Univ.
 
Masanori YASUDA
Saitama Med. Univ.
 
 
 
 

EDITORIAL BOARD (OVERSEAS)

 
Moise BENDAYAN
Univ. Montreal
 
Wenqin CAI
3rd Military Med. Univ.
 
Hans-Joachim GABIUS
Ludwig-Maximillians-Univ. Munchen
 
Arthur R. HAND
Univ. Connecticut
 
He LI
Huazhong Univ.
 
John F. MORRIS
Univ. Oxford
 
Mohammed S. RAZZAQUE
Harvard Sch.
 
Kevin A. ROTH
Univ. Alabama
 
Jurgen ROTH
Univ. Zurich
 
Rui-An WANG
Fourth Military Med. Univ.
 
Seppo YLA-HERTTUALA
Univ. Kuopio
 
 
 

EDITORIAL OFFICE

The Japan Society of Histochemistry and Cytochemistry
c/o Nakanishi Printing Co., Ltd.,
Shimodachiuri-Ogawa, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8048, Japan.
Tel: +81-75-441-3155 Fax: +81-75-417-2050
E-mail: ahc@nacos.com
URL http://jshc.nacos.com/ahc/